2010/11/15

BATZAR OROKORRA

ikastola

2010eko azaroaren 24ean SAN BIZENTE IKASTOLAko Koop. Elkartearen Ohiko Batzar orokorra egingo da. Arratsaldeko 19.00etan (lehen aldiz) eta hala balegokio 19:30etan (bigarren deialdiz); Asanblada Hegoalde aretoan izango da (Osasun Zentroaren azpian).
Gai zerrenda:
  1. Agiria onartzeko Bi bazkideren izandapena
  2. Urteko Plana 2010/11
  3. Ikastolako obrak
  4. Erretore batzorde kideen berritzea
  5. Gale-eskariak
Haurtzaindegi zerbitzua egongo da.

El 24 de noviembre de 2010 tendrá lugar la asamblea General Ordinaria de San Bizente Ikastola, Soc. Coop. Se  celebrará en la Sala Hegoalde (edificio fueros), a las 19:00 en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria, si se diera el caso.
Orden del Día:
  1. Nombramiento de dos socios para la firma del Acta.
  2. Plan Anual del Centro 2010/11.
  3. Obras de la Ikastola
  4. Renovación del Consejo Rector.
  5. Ruegos y preguntas.
Habrá servicio de guardería.

No hay comentarios: