2012/05/14


ESKOLAKO AGENDA 21ean gu ere. Nosotros también estamos en la AGENDA 21 ESCOLAR

Eskolako AGENDA 21, batetik, hezkuntza komunitateren konpromisoa da eta, bestetik, ikastetxearen eta haren inguruko ingurumen eta gizarte hobekuntzaren aldeko hobekuntza plana.Programa honen bidez ikastetxeek ikastetxearen eta haren inguruneko ingurumen kudeaketa aztertzen dute, azterketa hori hezkuntza-baliabide baliatuz. Halaber , hezkuntza-komunitateak detektatutako arazoen konponketan parte hartzeko eta garapen iraunkorra lortzeko alternatibak proposatzeko aukera dauka.
ESKOLKO AGENDA 21 Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren barruan santzen den konpromisoetako bat da.
ESKOLAKO AGENDA 21 Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat ikastetxeetan garatzen ari den programa da, eta oinarrizko xede hauek ditu helburu:
  • Eskola-inguruneko ingurumen-hobekuntza.
  • Berrikuntza eta hezkuntza-kalitatea.
  • Tokiko komunitatean parte hartzea


La AGENDA 21 escolar supone un compromiso de la Comunidad Educativa y un plan de acción a favor de la mejora ambiental y social del centro educativo y su entorno. A través de este programa los centros analizamos la gestión ambiental del centro y su entorno, convirtiendo este análisis en un recurso educativo. Igualmente, la Comunidad educativa tiene la oportunidad de participar en la solución de los problemas detectados y plantear alternativas encaminadas a un desarrollo sostenible.

La aplicación de la AGENDA 21 escolar es uno de los compromisos que recoge la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible.

La AGENDA 21 Escolar es un programa que se está desarrollando en diversos centros educativos vascos y persigue tres objetivos básicos:

La mejora ambiental del entorno escolar.

La innovación y calidad educativa.

La participación en la comunidad local

No hay comentarios: