2013/06/06

ASANBLADA

Datorren 18an San Bizente ikastolako kurtso bukaerako asanblada izango dugu.


EGUNA:DÍA:
2013ko Ekainaren 18an, asteartea
18 de junio de 2013, martes

ORDUA:/HORA:
arratsaldeko 19:00etan (lehen deialdiz) 
hala balegokio 19:30etan (bigarren
deialdiz).
a las 19 de la tarde (primera convocatoria) 
19:30 (segunda convocatoria)

TOKIA/LUGAR:
Hegoalde aretoan (Osasun Zentroaren
azpian)
Sala Hegoalde (Centro Médico)

GAI ZERRENDA

1.Agiria onartzeko bi bazkideren izendapena.  1.Nombramiento de dos miembros para la firma del acta.
2.Asebetetze enkesten emaitzak      2. Resultados de la encuesta de satisfacción.
3.Datorren urteko planaren aurkezpena.    3.Presentación del plan del año que viene.
4.EKI proiektua.     4. Proyecto EKI
5.Araba euskaraz      5. Araba Euskaraz
6.Balantze ekonomikoaren onarpena    6. Aprobación del balance económico.
7.Galde-erreguak.   7. Ruegos y preguntas

OHARRA:
Haurtzaindegi zerbitzua egongo da.  Galde-eskarien txandarako eskaerak idatziz aurkeztuko dira ekainaren 11a baino lehen, juntan ikertu ahal izateko.
NOTA:
Habrá servicio de guarderia.   Los asuntos a tratar en la sección de ruegos y preguntas se presentarán por escrito con anterioridad al 11 de junio para poder ser estudiados en junta.
No hay comentarios: