2013/10/11

GLOBAL HUMANITARIA

 GLOBAL HUMANITARIA

San Bizente ikastolak berziklatzeko beste kanpaina batean sartu da. Ong batek antolatutakoa da: "Global Humanitria". Beharrean dauden umeei helarazteko arropa eta oinetakoak jasotzen dituzte.
Kartela eta ONGaren eskutitza atxikituta doaz.


La ikastola San Bizente participa en una nueva campaña de reciclado. Es la organizada por una ONG: "Global Humanitaria". Se trata de recoger ropa y calzado para repartir a l@s niñ@s que pasan necesidades.
El cartel y la carta que ha preparado la ONG van adjuntas.


Zer/Qué:Arropa eta oinetakoak jasotzen dira/ Se recoge ropa y calzado
URRIAK 24/ 24 de OCTUBRE: arropa eta oinetakoak jasotzeko azkenengo eguna/ Ultimo día para recoger la ropa y el calzado
MAITE FLORES: Arduraduna /Responsable

TOKIA/LUGAR: Haurtzaindegi zaharrean eraikin gorrian/ En la antigua guardería. Edificion rojo.

No hay comentarios: