2017/06/23

OIONGO ESKOLA ETA IKASTOLA EUSKARAZ JOLASEAN: ANIZTASUNA LANTZEKO PROIEKTUA

DBH 2.mailako ikasleek proiektu atsegin bat aurrera eraman dute Gizarte eta Euskara ikasgaietan. Gizarteko 3. ebaluaketako edukiak lantzeko, immigrazioa eta aurreiritziak hain zuzen ere, modurik eraginkorrena Oionen bertan dauden etorkinekin harremanak estutzea izan zitekeela bururatu zitzaigun. Hortaz, Ramiro de Maeztuko eskolara deitu genuen eta esperientzia bat proposatu genien: ekaineko azken asteetan zehar, saio batzuetan euskaraz elkarrekin jolastea. Eskolan oso harrera ona izan zuen gure ideiak eta hortaz, lanean hasi ginen. Lehendabizi, proiektuaren helburuak finkatu genituen.

Los alumnos y las alumnas de segundo de ESO han llevado a cabo un simpático proyecto en las asignaturas de Gizarte y Euskara. Para interiorizar los contenidos de la tercera evaluación, inmigración y prejuicios, nos pareció que la forma más eficaz podría ser estrechar las relaciones con los inmigrantes que residen aquí en Oion. Por esto, llamamos a la escuela de Ramiro de Maeztu para proponer una experiencia: que durante las últimas semanas de junio, preparásemos unas dinámicas para jugar juntos en euskara. En la escuela, la idea tuvo una acogida muy buena y por tanto, empezamos a trabajar. Primero, definimos los objetivos del proyecto.

HELBURUAK:

  • Gure herrian dagoen aniztasuna ezagutzea
   Conocer la diversidad existente en nuestro pueblo.
  • Immigranteekiko ditugun aurreiritziak alde batera uztea
   Rechazar los prejuicios hacia los inmigrantes.
  • Errealitate ezberdinekiko ikuspegi inklusibo eta integratzaile bat bultzatzea
   Promulgar un punto de vista inclusivo e integrador con respecto a las distintas realidades. 
  • Eskolako ikasleekin elkartzeko espazioak sortzea
   Crear espacios de encuentro con los alumnos de la escuela pública.
  • Euskara indartzeko premia duten ikasleei laguntza ematea
   Ayudar a los alumnos que precisen de un refuerzo en euskera. 

Ondoren, jolasak diseinatzen hasi ginen. 2A eta 2B geletako ikasleak taldetxoetan elkartu ziren eta euskara indartzeko aproposak izan zitezkeen jolas batzuk prestatu zituzten, adibidez: twisterra eta koloreen jolasa (koloreak birpasatzeko), zapiaren jolasa (zenbakiak ikasteko), txartelen jolasa (animalien izenak lantzeko), telefono izorratua, banderen jolasa edo goxokien ur-jolasak hiztegia indartzeko.

Aurrerago, diseinatutako jolas hauek egiteko beharrezkoak ziren materialak sortu zituzten ikasleek: Twister taula eta euskarria, txartelak, etab.

Honez gain, eskolarekin batera egutegi bat hitzartu genuen saioak antolatzeko, eta saio bakoitza dinamizatzeko arduradun batzuk izendatu genituen ikasleen artean.  

A continuación, comenzamos a diseñar los juegos. Los alumnos y las alumnas de 2A y 2B se organizaron en grupos y prepararon unos juegos apropiados para reforzar el uso del euskera, como el Twister, el juego de los colores, el de los animales, el teléfono descacharrado, el juego de las preguntas con globos de agua...

Más adelante, creamos el material necesario para los diferentes juegos, y además, acordamos un calendario para organizar las sesiones con la escuela, y nombramos algunos responsables para dinamizar cada uno de los juegos.

SAIOAK
ORDUA
TALDEAK
ARDURADUNAK
JOLASA
Astelehena, Ekainak 12
10.30
DBH 2B eta LH 4
Salma, Ane A., Urko, Oihane, Blanca, Haizea.
Aurkezpen jokoa artilearekin
Zapiaren jolasa
Asteartea, Ekainak 13
11.30
DBH 2A eta LH 3
Unai, Mikel M., Ane M., Nerea
Simonek dio…
Twister
Asteazkena, Ekainak 14
11.30
DBH 2A eta LH 3
Maialen C., Irati, Mari, Jone

Koloreen jolasa
Osteguna, Ekainak 15
09.15
DBH 2B eta LH 4
Anne F., Ibai, Alex, Mario, June, Aritz
Globoen jolasa
Goxokien ur-jolasa
Ostirala, Ekainak 16
09.15
DBH 2B eta LH 4
Oliver, Izadi, Jon, Naiara, Julen, Maider
Banderen jolasa
Telefono izorratua
Asteartea, Ekainak 20
10.30

DBH 2A eta LH 3
Leire,Pablo,Oihan, Marina
Animalien txartelen jolasa
Asteazkena, Ekainak 21
11.30
DBH 2A eta LH 3
Naroa, Mikel A., Maialen B., David
Ginkana (jolasen nahasketa)


Azkenik, proiektu osoan zehar egindako lanaren erregistroa jasotzeko eta horren inguruko gogoeta bat egiteko memoria bat idatzi behar izan zuten ikasleek. Irakasleak proiektua ebaluatzeko erabili duen errubrika hau izan da:

Por último, registraron todo el trabajo realizado a lo largo del proyecto mediante una memoria, haciendo además una reflexión sobre la realidad de la inmigración. La profesora aplicó la siguiente rúbrica para evaluar todo el proceso:

IKASLEA
IRIZPIDEAK
PONDERAZIOAK

NOTAK
ADIERAZLEAK, OHARRAK

JOLASEN DISEINUA GELAN, UNITATEAN ZEHAR
Gelan egin dugun jolasen diseinuan arduratu da eta bere partaidetza egokia izan da.
%20

EKAINAK 9, MATERIALA SORTU ETA ANTOLATU
Materialak sortzeko momentuan interesa jarri du, arduratu da eta bere partaidetza egokia izan da.
%20
Taldean eta errespetuz aritu da lanean.
%20EKAINAK 9, MEMORIAREN ATALA BETE
Helburuak ondo ulertu eta adierazi ditu.
%20


Hausnarketa sakona eta garatua egin du, enpatia adieraziz eta unitatean landutako edukiak garatuz.
%10


EUSKARAREN ERABILERA
Euskaraz aritu da, proiektu osoan zehar.
%10

PROIEKTUAREN BATAZBESTEKO NOTA:

No hay comentarios: